Sondervorauszahlung, czyli specjalna zaliczka przy wniosku o przedłużenie terminu deklaracji VAT

zaliczka-sondervorauszahlung

Przedsiębiorcy, składający comiesięczne deklaracje VAT zobowiązani są wraz ze złożeniem wniosku o Dauerfristverlängerung dokonać zapłaty specjalnej zaliczki zwanej Sondervorauszahlung. Podatnicy, który składają deklaracje kwartalnie bądź rocznie zwolnieni są z opłacania Sondervorauszahlung. Zaliczka ta musi zostać obliczona, zameldowana na odpowiednim wniosku oraz odprowadzona do Finanzamtu zgodnie z terminem wnioskowania o Dauerfristverlängerung, czyli do 10. lutego. Każdego roku podatnik oblicza ponownie zaliczkę i odpowiednio jak w poprzednich latach melduje ją i opłaca do Finanzamtu.

Jak obliczyć wysokość Sondervorauszahlung?

Zaliczka ta wynosi 1/11 sumy comiesięcznych zaliczek z tytułu VAT z poprzedniego roku podatkowego. Jeśli w poprzednim roku podatkowym spółka otrzymywała w większości zwroty z tytułu VAT z Urzędu Skarbowego, a suma zaliczek wynosi 0 lub jest liczbą ujemną, wówczas nie ma konieczności zapłaty Sondervorauszahlung.

Przykład:

W 2018 r. przedsiębiorstwo zapłaciło łącznie do Finanzamtu 11.000 EUR podatku należnego z tytułu comiesięcznych deklaracji VAT złożonych do urzędu. W tym przypadku Sondervorauszahlung wynosić będzie 1/11 tej kwoty, czyli 1.000 EUR.

Przedsiębiorstwo dopiero zaczynające swoją działalność, bądź prowadzący firmę jeszcze przez nie cały pełny rok podatkowy, także może ubiegać się o Dauerfristverlängerung i w tym wypadku samodzielnie musi wiarygodnie oszacować wysokość swojego przyszłego zobowiązania podatkowego i na jego bazie wyliczyć 1/11 zaliczki Sondervorauszahlung, która będzie podlegała zapłacie do Finanzamtu.

Przykład:

Przedsiębiorstwo założone w sierpniu 2018 r. chce złożyć wniosek o Dauerfristverlängerung, który będzie obowiązywał w roku 2019. Od sierpnia do grudnia 2018 roku zapłaciło ono do Finanzamtu zaliczki z tytułu podatku VAT na kwotę 3.000 EUR. W tym przypadku obliczenie zaliczki będzie wyglądało w następujący sposób:

3.000 EUR / 5 (liczba miesięcy, przez które prowadzona była działalność) = 600 EUR

600 x 12 (liczba miesięcy w roku) = 7.200

7.200 / 11 (jedna jedenasta zobowiązania podatkowego z tytułu VAT) = 655 EUR

W tym przypadku przedsiębiorstwo zobowiązane jest do zapłaty Sondervorauszahlung do urzędu skarbowego w Niemczech w wysokości 655 EUR.

Sondervorauszahlung jako rodzaj kaucji

Sondervorauszahlung nie jest opłatą, którą podatnik musi ponieść, aby móc korzystać z przedłużenie terminu do VAT, czyli Dauerfristverlängerung. Zaliczka ta jest pewnego rodzaju kaucją, które uwzględniana jest w zaliczce za grudzień danego roku, w którym zaliczka została zapłacona. Oznacza to, że Sondervorauszahlung odpowiednio pomniejsza zobowiązanie podatkowe, które wykazałby podatnik w grudniu.

Przykład:

Przedsiębiorca na początku roku 2018 wpłacił do Finanzamt Sondervorauszahlung w wysokości 1.000 EUR. Za miesiąc grudzień 2018 roku jego zobowiązanie podatkowe ukształtowało się na poziomie 500 EUR, które powinien wpłacić do urzędu skarbowego. Jednakże zaliczka ta pomniejszy to zobowiązanie o 1.000 EUR, co w efekcie końcowym spowoduje, że to Finanzamt zwróci podatnikowi 500 EUR z tytułu tej zaliczki.

 

 

 

 

 

5/5 - (2 votes)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.