Steuerklassen – Klasy podatkowe w Niemczech

Steuerklassen

Niemiecki system podatkowy nieznacznie różni się od systemu funkcjonującego w Polsce. W Niemczech funkcjonuje 6 różnych klas podatkowych, czyli Steuerklassen które są jednakowe dla wszystkich mieszkańców każdego z landów Niemiec. Przynależność do jednej z klas podatkowych warunkuje wysokość faktycznej wypłaty netto, ponieważ klasy te określają, ile podatku dochodowego należy odprowadzić od osiągniętego dochodu. Co więcej klasa podatkowa ma wpływ również na świadczenia pieniężne wypłacane zamiast wynagrodzenia, a więc wpływa na: zasiłek na bezrobotnych, zasiłek chorobowy bądź zasiłek wychowawczy. Kwalifikacja do jednej ze Steuerklassen zależy głównie od sytuacji rodzinnej, ale także od wysokości wynagrodzenia, a klasa meldunkowa przypisywania jest do podatnika już przy meldunku. Przyjrzyjmy się dokładniej jakie funkcjonują klasy podatkowe w Niemczech:

Klasa pierwsza

Do pierwszej klasy podatkowej w Niemczech należą osoby samotne, rozwiedzione, będące w formalnej separacji, a także osoby pozostające w związku małżeńskim, których partner przebywa poza granicami UE. Do klasy tej należeć będą osoby owdowiałe, jeśli od śmierci partnera  minęły przynajmniej 2 lata. W przypadku pierwszej klasy podatkowej miesięczny dochód wolny od podatku to maksymalnie 945 euro. Faktycznie pobierane jest około 28 % podatku.

Klasa druga

Druga niemiecka klasa podatkowa obejmuje osoby samotnie wychowujący dzieci (przynajmniej jedno), a na dzieci te otrzymują zasiłek rodzinny bądź korzystają z kwoty wolnej od podatku związanej z posiadaniem dzieci. Aby móc rozliczać się z II klasie podatkowej należy podczas meldunku przedstawić akt urodzenia dziecka, co pozwoli otrzymać Kindfreibetrag, czyli kwotę wolną z tytułu posiadania dzieci. Miesięczne wynagrodzenie, od którego nie ma obowiązku odprowadzania podatku dochodowego wynosi 1 077 euro.

Klasa trzecia

Trzecia Steuerklasse odpowiednia jest dla osób pozostających w związku małżeńskim, a dodatkowo spełniają wymóg, że ich małżonek zarabia niewiele, bądź wcale nie pracuje i wybrał V klasę podatkową. Poza tym klasa ta obejmuje również osoby owdowiałe w pierwszym roku podatkowym po śmierci małżonka, a także osoby zamężne, których małżonek przybywa w innym kraju Unii Europejskiej. Miesięczny dochód wolny od podatku w przypadku tej klasy podatkowej wynosi max. 1 788 euro. Osoby będące w tej klasie podatkowej zapłacą około 26 % podatku.

Klasa czwarta

Do czwartej klasy podatkowej w Niemczech zakwalifikowani mogą zostać osoby, których małżonek również pracuje i tym samym także podlega pod czwartą klasę podatkową. Klasa ta jest korzystna podatkowo, kiedy to wysokość miesięcznego dochodu małżonków jest zbliżona do siebie.  Podczas meldunku klasa ta przyznawana jest automatycznie dla osób pozostających w związku małżeńskim. Dla czwartej klasy podatkowej maksymalny miesięczny dochód wolny od podatku wynosi 945 euro.

Klasa piąta

Klasa piąta dedykowana jest jedynie dla osób zamężnych, których małżonek zdecydował się na pozostawanie w III klasie podatkowej. Aby nie płacić podatku, wynagrodzenie miesięczne nie może przekraczać 105 euro.

Klasa szósta

Do szóstej klasy podatkowej należą pracujące osoby wolne, bądź zamężne, które nie mogą przedłożyć swojej karty podatkowej bądź zaświadczenia z Finanzamt za dany rok podatkowy. Co więcej klasa VI obejmuje również osoby wykonujące więcej niż jedną pracę, a klasa ta dotyczy jedynie pracy drugiej. Ta klasa charakteryzuje się brakiem dochodu wolnego od podatku.

Możliwości wyboru kombinacji klas podatkowych dla małżeństw

Małżeństwa mają możliwość swobodnego wyboru, do jakiej klasy podatkowej chcą należeć. W urzędzie meldunkowym małżeństwo otrzymuje automatycznie kombinację klas podatkowych IV/IV, które jest korzystna dla małżeństw, których miesięczne wynagrodzenie kształtuje się na podobnym poziomie. Jeśli jednak dochody małżonków są bardzo różnicowane, wówczas bardziej optymalna podatkowo będzie kombinacja III/V, kiedy to małżonek lepiej zarabiający będzie należeć do klasy III, a drugi małżonek zarabiający mało bądź w ogóle nie pracujący podlegać będzie pod klasę V. Małżonkowie decydujący się na taką kombinację zobowiązani są do wspólnego rozliczania się z Urzędzie Skarbowy.  Należy jednak mieć na uwadze fakt, że ostatecznie wysokość odprowadzonego podatku przy każdej z kombinacji będzie taka sama, różnica polegała jedynie będzie na momencie faktycznej zapłaty tego podatku.

W 2013 roku wprowadzono jeszcze możliwość wyboru klasy podatkowej IV z czynnikiem. Dzięki obliczeniu czynnika, dochód każdego z małżonków zostaje opodatkowany proporcjonalnie do wysokości swojego wkładu w łączny dochód wspólnego gospodarstwa domowego. Za sprawą tego czynnika rozpatrywane mogą być ulgi podatkowe przysługujące co najmniej jednemu z małżonków. Procent wnoszonego wkładu do dochodu rodzinnego podatnika jest równoznaczny z procentem wspólnego podatku, który zobowiązany jest on zapłacić ( 30 % dochodu rodzinnego = 30 % wspólnego podatku do zapłaty). Wybór IV klasy podatkowej z czynnikiem jest korzystnym rozwiązaniem dla małżonków, których różnica dochodów jest bardzo duża. Dzięki tej kombinacji uniknąć można nadpłacania podatku, w sytuacji, jeśli małżonkowie pozostawaliby w kombinacji III/V.

Klasa podatkowa, gdy jedno z małżonków mieszka w innym kraju UE

W sytuacji, gdy zarobki małżonków łącznie co najmniej w 90 % podlegają pod niemiecki system podatkowy, to wówczas małżonek pracujący w Niemczech może ubiegać się o kwalifikację do III klasy podatkowej. Jeśli natomiast roczne dochody jednego z małżonków są niższe niż 16 708 euro, kwalifikacja do III klasy podatkowej jest możliwa, nawet jeśli nie został spełniony warunek 90 % dochodów podlegających opodatkowaniu w Niemczech. Aby skorzystać z przywileju rozliczania się w ramach klasy III, małżonek pracujący w Niemczech zobowiązany jest dołączyć zaświadczenie potwierdzające wysokość dochodów, jakie uzyskuje jego małżonek pracujący w innym kraju UE. Złożenie zeznania podatkowego w Niemczech wspólnie z małżonkiem pracujących za granicą jest korzystne, w przypadku, kiedy to zarobki tego współmałżonka są mniejsze. Wspólne zeznanie podatkowe pozwoli na skorzystanie z odliczenia związanego z ulgą z tytułu rozłąki z rodziną. Odliczenie to pozwoli zmniejszyć zobowiązanie podatkowe o koszty związane z kosztami podróży do kraju macierzystego.

Jaka jest moja aktualna klasa podatkowa?

Klasa podatkowa jest oczywista jedynie w przypadku osób wolnych nieposiadających dzieci, bowiem oni zakwalifikowani mogą być jedynie do I klasy podatkowej. W innym wypadku, gdy sytuacja rodzinna jest trochę bardziej skomplikowana, aby dowiedzieć się o aktualnej Steuerklasse należy skontaktować się z Finanzamtem i dzięki karcie podatkowej ELStaM, na której znajdują się wszystkie dane o danym podatniku,  Finanzamt udzieli wszelkich niezbędnych informacji. Z Finanzamtem można skontaktować się telefonicznie, przesłać zapytanie mailowo bądź osobiście udać się do placówki, gdzie na miejscu urzędnik wystawi zaświadczenie o klasie podatkowej.

Jak zmienić Steuerklasse?

Raz w ciągu roku podatkowego możliwa jest zmiana klasy podatkowej, a sam proces zmiany nie jest wcale taki skomplikowany. Wniosek o zmianę klasy podatkowej należy złożyć do Finanzamtu do 30 listopada bieżącego roku podatkowego.

Comments

 1. Avatar
  1. Sandra Bogusz Post
   Author
   Sandra Bogusz

   Dzień dobry, informacje są aktualne na dzień 23 grudnia 2018, więc są aktualne jeśli chodzi o składanie deklaracji podatkowej za rok 2018.

 2. Avatar
  Bernadeta Wycisk

  Witam, prowadzę jednoosobową działalność w Polsce, maż nie pracuje, ja zaczęłam pracę na umowę (Leifirma) w Niemczech. Jaką grupę podatkową dostanę w Niemczech.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.